Szkolenie dla osób z dysfunkcją wzroku

Temat: "Podstawy technologii internetowych". Warszawska Wyższa Szkoł Informatyki, 22 marca 2011 r.

22 marca 2011 roku po raz kolejny będę miał przyjemność poprowadzenia z osobami niewidomymi i niedowidzącymi warsztatów dotyczących podstaw projektowania stron WWW.

Podczas warsztatów przedstawię krótko mechanizm działania WWW. Omówię krótko działanie i ograniczenia protokołu HTTP oraz model funkcjonowania aplikacji internetowych. Przedstawię także solidne podstawy dwóch technologii, bez których znajomości nie zajdziemy zbyt daleko w świecie twórców serwisów internetowych. Będą to technologie HTML i CSS.

Zdecydowanie szerzej zajmiemy się na zajęciach językiem HTML - zwrócimy szczególną uwagę na jego poprawną konstrukcję i omówimy zdecydowaną większość znaczników, pozwalającą swobodnie tworzyć nawet dość złożone dokumenty.

Nieco mniej czasu poświęcimy technologii CSS. Omówimy składnię i zastosowanie tego języka w procesie tworzenia stron WWW. Przedstawimy sposoby łączenia kodu CSS i HTML ze szczególnym naciskiem na wady i zalety każdego z tych sposobów. Zaprezentujemy także proste przykłady obrazujące działanie arkuszy stylów.

Nie zabraknie także informacji na temat dynamicznych stron internetowych. Przedstawię różnicę między programowaniem po stronie klienta i po stronie serwera. Proste przykłady pozwolą słuchaczom lepiej zrozumieć te zagadnienia.

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną sposoby rozwiązania różnych problemów, które napotykają początkujący twórcy stron. Odpowiemy na przykład na pytanie, w jaki sposób wstawić opublikować na stronie film z serwisu YouTube lub mapę z Google Maps. Postaramy się także umieścić rezultaty naszych prac na serwerze w sieci.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną także narzędzia, z których korzystać będą twórcy stron WWW.

Na koniec wspomnimy także o bardziej zaawansowanych technikach tworzenia stron i technologiach, które mają zastosowanie w tym procesie. Zarysuję słuchaczom przyszłość stron internetowych. Pochylimy się też nad problemem użyteczności i dostępności witryn internetowych. Zastanowimy się też wspólnie co robić, by strony były bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych. Nie zabraknie też oczywiście czasu na pytania i rozwiązania praktycznych problemów.

Podobne szkolenia prowadzone przeze mnie w ubiegłym roku spotkały się z dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Materiały dodatkowe

Plik z przykładami

Plik tworzeniewww-przyklady.zip zawiera dwa foldery. W jednym z nich znajdują się przykładowe pliki HTML a w drugim prosty przykład skryptu JavaScript. W obydwu folderach znajdują się pliki z komentarzem ułatwiającym zrozumienie i poruszanie się po przykładach.

Nie wykluczam, że pojawi się jakaś nowsza wersja pliku z przykładami - na przykład ktoś ze słuchaczy będzie prosił o uzupełnienie jakiegoś zagadnienia. Obecna wersja to wersja 1.0 z 19 marca 2011 roku.

Oprogramowanie

Do pracy na zajęciach wystarczy nam dowolny edytor tekstu niesformatowanego - na przykład Windowsowy Notatnik. Do pracy w domu przyda się jednak bardziej zaawansowane narzędzie - na przykład Notepad++, który koloruje składnię i oferuje wiele bardziej zaawansowanych funkcji przetwarzania tekstu.

O edytorach powiemy więcej w trakcie szkolenia.

Serwer

banner firmy Vipserv

Na potrzeby szkolenia firma Vipserv udostępnia nam swoje usługi. Konta FTP będą aktywne prawdopodobnie do końca miesiąca, a na pewno do 27 marca. Korzystając z usług firmy a także z mojej pomocy można utworzyć własne konto na serwerze firmy. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie usługodawcy.

Szczegółowe informacje na temat usług i parametrów kont hostingowych także omówimy w trakcie szkolenia.